Mediacja – wstęp do zarządzania konfliktami w relacjach

Celem spotkania jest wskazanie, w jaki sposób przy pomocy metod i technik mediacyjnych zarządzać konfliktem. Co to oznacza? Konflikt jest dynamicznym zjawiskiem, można więc na niego aktywnie oddziaływać i kontrolować jego przebieg. Umiejętności zarządzania konfliktem stanowią obecnie pożądane oraz oczekiwane umiejętności, które wymagają dysponowania podstawową wiedzą oraz praktyką, między innymi z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
Kontakt do organizatora

Dariusz Grochocki, mail: dariusz@absolwencinawalizkach.pl

Stowarzyszenie "Absolwenci na walizkach"

https://absolwencinawalizkach.pl

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.

2015-10-24, godz. 19:00 (sobota)
Kraków

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. św. Filipa 23/4 w Krakowie (Archeion)