Mediacja – dlaczego warto?

Udział w Szkoleniach zapewni otrzymanie niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do uzyskania nowego zawodu i stworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju. Dostarczy wiedzy z zakresu technik negocjacyjnych. Pozwoli na poszerzenie wiedzy oraz uzyskanie kompetencji i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w różnych dziedzinach życia.

Zajęcia koncentrują się na zagadnieniach z zakresu funkcjonowania procedur mediacyjnych, psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Jednocześnie rozwijają w uczestnikach praktyczne umiejętności mediacyjne w zakresie prowadzenia spotkań ze stronami, monologu mediatora, prowadzeniem sesji mediacyjnych w teorii i praktyce oraz metod komunikacyjnych.

Szkolenie z Mediacji skierowane jest do nauczycieli, psychologów, socjologów, terapeutów rodzinnych, nauczycieli, specjalistów od kultury, religii, relacji wielokulturowych, międzykulturowości, relacji interkulturowych, resocjalizacji, prawników, doradców podatkowych, inżynierów, po managerów, trenerów biznesu, konsultantów a także do wszystkich, którzy chcą polepszyć jakość życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w swoim środowisku.

 

Informujemy iż, w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników warsztaty zostaną odwołane.
Kamila Przybysz

dyplomowany psycholog. trener. mediator. Posiada bogate. wieloletnie doświadczenie praktyczne w sprzedaży. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem i motywowaniem młodych ludzi do działania. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu radzenia sobie ze stresem. rozwiązywania konfliktów. interwencji kryzysowych. treningów asertywności i innych. Certyfikowany mediator w sprawach rodzinnych. cywilnych. gospodarczych. nieletnich w tym szkolnych oraz prawa pracy. Wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym Warszawa. Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga. Sądzie Okręgowym Siedlce i Sądzie Okręgowym w Płocku.

Kontakt do organizatora

Kamila Przybysz. mediator@el-karama.pl

CentrumMediacjiFundacjiElKarama

el-karama.pl/

2017-02-18, godz. 18 (sobota)
Warszawa

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Twarda 18. Warszawa