Life Science Open Space 2017

Klaster LifeScience Kraków wraz z partnerami zapraszają na konferencję Life Science Open Space 2017, która odbędzie się 19 października w ICE Centrum Kongresowym w Krakowie.

Life Science Open Space to FORUM INNOWACJI DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA: otwarta i interdyscyplinarna platforma współpracy ludzi nauki, biznesu, polityki i administracji – profesjonalistów, ekspertów, przedsiębiorców, inwestorów, fanów oraz użytkowników i konsumentów technologii life science. LSOS skupia w jednym miejscu różne dziedziny – medycyny i technologii medycznych, farmacji, żywności i żywienia, środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka oraz biogospodarki, a także biotechnologii, nanotechnologii, informatyki i innych. Formuła konferencji zapewnia każdemu możliwość aktywnego udziału i interakcji z innymi uczestnikami – twórcami lub odbiorcami innowacji – poprzez krótkie prezentacje oraz bezpośrednie spotkania i rozmowy.
Na program konferencji składa się kilkadziesiąt prezentacji w ramach SESJI TEMATYCZNYCH

*Badania nad rozwojem leków,
*Aktywne i zdrowe życie,
*Srebrna gospodarka,
*Nowoczesna diagnostyka i terapia,
*Telemedycyna,
*Technologie i urządzenia medyczne,
*Innowacyjny Szpital,
*Zdrowa żywność i żywienie,
*Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo,
*Środowisko,
*Biogospodarka,
*Druk 3D,
*Kosmetologia,
*Sztuczna inteligencja,
*Dom i środowisko pracy
*Podologia

Każda sesja prowadzona jest przez liderów – ekspertów w temacie. Każda prezentacja dotyczy jednej z sześciu wybranych KATEGORII WSPÓŁPRACY:
• WYZWANIE – to zaproszenie kierowane do środowiska innowatorów i wynalazców, którego celem jest znalezienie rozwiązania na zadany problem technologiczny, organizacyjny lub marketingowy, wymagający kreatywnego rozwiązania, nowego podejścia czy unikalnych kompetencji. Kierujący WYZWANIE liczy na to, że otrzyma wiele odpowiedzi i rozwiązań, z których wybierze to najciekawsze, najcenniejsze dla siebie.
• OPEN INNOVATION – to klasyczne zaproszenie do wspólnego rozwijania innowacyjnego projektu dotyczącej zdrowia i jakości życia w sytuacji, gdy – zamiast „okrywać koło na nowo” – istnieje możliwość sięgnięcia po istniejące już rozwiązania i zasoby, pozyskania unikalnych kompetencji, technologii, know-how, w celu skończenia projektu szybciej i taniej.
•STARTUPy – to sesja dla nowych przedsięwzięć, nie tylko biznesowych, planujących noweprzedsięwzięcia i szukających inwestora, partnera, mentora, kontrahenta, doradcę lub innychmożliwości dla swojego pomysłu i wprowadzenia go na dalszy etap rozwoju.
•DEMO – to okazja do premiery nowego produktu w celu jego przetestowania, oceny lubweryfikacji założeń lub w celu zaangażowania beta-testerów lub pierwszych odbiorców. Na LSOSmożna też przedstawić i zaprosić do korzystania z rezultatów projektów finansowanych z funduszypublicznych lub prywatnych.
•WYDARZENIE – to okazja dla organizatorów konferencji, kongresów, misji i innych wydarzeńdotyczących ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA, chcących pozyskać partnerów, media, sponsorów,współpracowników i inne osoby lub instytucje, które pomogą w przygotowaniu i realizacji tegowydarzenia.
•KARIERA– to opcja dla firm, projektów i instytucji szukających talentów, ekspertów,managerów, woluntariuszy w celu tymczasowego lub stałego zatrudnienia; możliwość przedstawieniaprofilu pracodawcy oraz oferty pracy, staży, praktyk i innych form/ścieżek kariery.
W ramach konferencji przyznawane są nagrody
# 1: Najlepszy przykład praktycznego podejścia do otwartej innowacji
Pośród ofert przedstawionych na LSOS 2017 zostanie wybrana i nagrodzona prezentacja przedstawiająca najlepszy przykład (dobre praktyki) praktycznego podejścia do koncepcji Open Innovation. Nagroda główna w postaci statuetki LSOS 2017 oraz nagrody dodatkowe zostaną przyznane przez jury składające się z ekspertów w dziedzinie innowacyjności, współpracy i rozwoju biznesu.
# 2: Najlepsza prezentacja – najciekawsza oferta współpracy
Pośród ofert przedstawionych na LSOS 2017 zostanie wybrana najciekawsza, najbardziej przekonywująca prezentacja zachęcająca do współpracy. Nagroda główna w postaci statuetki LSOS 2017 zostanie przyznana w drodze głosowania przez uczestników konferencji.
#3: Najlepszy StartUp
Pośród prezentacji przedstawionych w sesji STARTUPy zostanie wybrana ta najbardziej dojrzała i profesjonalnie przedstawiona, skierowana do potencjalnych inwestorów lub partnerów. Nagroda główna w postaci pełnego zaproszenia, w tym prezentacji przed grupą inwestorów na Central European Life Science Investment Conference (25-27 Października), zostanie przyznana przez organizatora konferencji.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja zgromadzi kilkaset osób zarówno z Polski jak i z zagranicy, będących potencjalnymi partnerami do współpracy – nie ma tutaj osób przypadkowych lub zwiedzających.

Zgłoszenia prezentacji przyjmujemy do 15 września – formularz zgłoszeniowy oraz inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://lsos.info/.
Kontakt do organizatora

Beata Osolińska, tel: 12 297 46 98, email: bosolinska@lifescience.pl

Fundacja Klaster LifeScience Kraków

http://lifescience.pl/

2017-10-19, godz. 09:00 (czwartek)
Kraków

bilet bezpłatny

Miejsce wydarzenia: Centrum Kongresowe ICE Kraków