Kurs Pierwszej Pomocy Medycznej – udzielanie pomocy kobietom w ciąży i małym dzieciom (0-3 lata)

Zapraszamy na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs składa się z dwóch części:

Pierwsza część zawierać będzie podstawowe informacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

Prezentacja o Pierwszej Pomocy oraz Stany Nagłe-opis, rozpoznanie, postępowanie; RKO + funkcjonowanie i użycie defibrylatora AED; pozycja boczna ustalona oraz opatrywanie, ran, krwawienia, zakrztuszenia u dorosłych i dzieci; organizacja apteczki;

Druga część poświęcona będzie głównej tematyce kursu, czyli udzielaniu pomocy kobietom w ciąży oraz bezdech, przywracanie krążenia i udrażnianie dróg oddechowych u małych dzieci (0-3 lata) oraz udzielanie pierwszej pomocy dzieciom do lat 7

Ideą naszych kursów są praktyczne ćwiczenia, dlatego wyposażeni jesteśmy w niezbędny sprzęt, by każdy z kursantów mógł osobiście ćwiczyć zagadnienia, jakie będą omawiane podczas kursu. Temu samemu celowi służy to, że nasze kursy prowadzą zawodowcy – praktycy, czyli ratownicy medyczni, którzy na co dzień pracują w Stacjach Pogotowia Ratunkowego. W kursach wspierają ratowników studenci kierunku Ratownictwo Medyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wolontariusze Wolontariatu Pierwszej Pomocy Fundacji Akceptacja, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia.

Kurs przewidziany jest na 4 godziny intensywnych zajęć.

Linki do pozostałych Kursów Pierwszej Pomocy w ramach Nocy Szkoleń

seniorzy

asystenci osób z niepełnosprawnościami
Damian Ptak

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy w każdej grupie wiekowej. Dzięki ciągłej edukacji stale podnosi swoje kwalifikacje. Posiada certyfikat instruktora BLS+AED. Jest V-ce Przewodniczącym Akademickiego Stowarzyszenia Ratownictwa i Medycyny Katastrof.

Kontakt do organizatora

Anna Maria Szymkowiak, 667 863 841 kontakt@akceptacja.org.pl

Fundacja Akceptacja

http://www.akceptacja.com.pl/jestesmydlawas/

www.akceptacja.org.pl Nasza fundacja działa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom oraz pomocy prawnej i psychologicznej dla osób doświadczających przemocy i dyskryminacji oraz wszelkiego rodzaju wykluczeń. W ramach wsparcia społecznego prowadzimy Wolontariat Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

2018-03-14, godz. 17:00 (środa)
Poznań

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Medyczny, Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27