Księgowość organizacji pozarządowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie

Ramowy program szkolenia : Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach 1. Polityka rachunkowości  jako dokument tworzenia zasad dostosowanych do specyfiki organizacji 2. Przychody w organizacjach,  ich zapis księgowy i skutki podatkowe w PIT, CIT i PTU dla obu stron zdarzenia gospodarczego 3. Odpłatna działalność statutowa pożytku publicznego – cechy charakterystyczne, zasady rozliczania 4. Działalność gospodarcza – korzyści i dodatkowe obowiązki dla organizacji 5. Podatek VAT i stosowanie kas fiskalnych w odpłatnej i gospodarczej działalności organizacji Sprawozdanie finansowe organizacji w świetle zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości 1. Jednostka mikro – zasady podlegania, konsekwencje podjęcia decyzji o sposobie rozliczania się jako jednostka mikro, konieczność wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości 2. Rachunek wyników i bilans wg nowych wzorów 3. Sporządzanie końcowo rocznych  deklaracji  podatkowych – różnice w wyniku finansowym ustalanym dla celów podatkowych i bilansowych na przekładach 4. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze w organizacjach Szkolenie będzie miało formę wykładową oraz warsztatową. Podczas grupowych i indywidualnych ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję wdrożyć nowo nabytą wiedzę i skonsultować wyniki swojej pracy.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

• Będę rozumieli podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem księgowości w organizacjach pozarządowych • Będą umieli księgować typowe dla organizacji zdarzenia gospodarcze • Nauczą się prawidłowo określać różnicę między działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą • Zdobędą wiedzę na temat prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych organizacji Cena: Zgłoszenie do 28 sierpnia – 250 zł za osobę Zgłoszenie po 28 sierpnia – 300 zł za osobę Druga i trzecia osoba z jednej organizacji rabat 10%, kolejne osoby z jednej organizacji rabat 15%. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i posiłek. Cena nie obejmuje dojazdu na szkolenie. Link do formularza zgłoszeniowego http://goo.gl/forms/0kZ2Scjsi2 Po zgłoszeniu, zostanie przesłana do Państwa analiza potrzeb szkoleniowych, na podstawie której uszczegółowimy program szkolenia. Po dokonaniu zgłoszenia dostaną Państwo szczegółowe informacje na temat sposobu płatności i formy rozliczenia. W przypadku, gdyby nie utworzyła się grupa na termin wrześniowy, organizatorzy będę szukać nowego terminu. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Beatą Gawin: beata.gawin@bis-krakow.pl, 12 412 15 24 Link do opisu szkolenia: http://bis-krakow.pl/szkolenie-otwarte-z-ksiegowosci-organizacji-pozarzadowych/
Kontakt do organizatora

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

bis-krakow.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych od ponad 8 lat działa na rzecz rozwoju społecznego Małopolski badając, diagnozując i ucząc efektywnego planowania. Działamy w oparciu o rozpoznawanie potrzeb i potencjału miejsc, ludzi i obszarów. Wiemy jak planowac projekty, przygotowywać lub aktualizować dokumenty. Nasze diagnozy są wnikliwe i trafne, a wynikajace z nich działania odpowiadają na istotne problemy regionów i ich mieszkańców

Kraków

brak wolnych miejsc