Konferencja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Konferencja poświęcona projektom

CAPAP

K-GESUT

ZSIN fazaII


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w konferencji realizowanej w ramach umowy nr IP.O742.1.2017z dn. 15 września 2017 r. w zakresie: imię i nazwisko, nazwa instytucji, adres e-mail, numer telefonu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zostałem/am poinformowany/ana, iż: 1) administratorem danych, wyżej wymienionych moich danych osobowych, jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, kod pocztowy 00-926, reprezentowanym przez firmę BERM sp z o.o. spółka komadytowa, ul Rumby 8 / 3, 02 – 830 Warszawa 2) dane osobowe przetwarzane będą jedynie w wyżej wymienionym celu i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 3) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, 4) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konferencji.


Kontakt do organizatora

konferencje.gugik@berm.eu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

www.gugik.gov.pl

Konferencja prezentująca projekty CAPAP K-GESUT ZSIN FAZA II

2018-03-12, godz. 10:00 (poniedziałek)
Warszawa

bilet bezpłatny

Miejsce wydarzenia: ul. Belwederska 23, Warszawa