Komunikacja konstruktywna w biznesie

Czy chcesz, aby komunikacja w miejscu pracy była bardziej konkretna, a twoje intencje były dobrze odczytywane przez współpracowników i klientów? Żeby było łatwiej rozmawiać o trudnych sprawach i robić ustalenia, które są dotrzymywane przez wszystkich.

Na warsztacie poznamy jakości komunikacji konstruktywnej (opartej na NonViolent Communication, Porozumienie bez Przemocy): intencja, nastawienie kontakt, szczerość oraz model formułowania komunikatów oparty o 4 kroki: fakt – uczucie – potrzeba – prośba.

Będzie też okazja do doświadczenia i okazania empatii, pracując na przykładach własnych uczestników.
Anna Han

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w działach personalnych w dużych, międzynarodowych firmach współpraca z managementem, pracownikami różnych szczebli; komunikacja bezpośrednia i przez środki komunikacji; współpraca międzynarodowa z klientami wewnętrznymi i współpracownikami; odpowiedzialność za dział administracji personalnej, wdrażania prawa pracy i zasad czasu pracy; kierownik personalny, business partner, konsultant HR. Zainspirowana prostotą komunikacji bez przemocy NVC i jej użytecznością we wszystkich obszarach życia; trener w zakresie wykorzystania NVC w miejscu pracy.

Kontakt do organizatora

Dariusz Grochocki, kontakt@absolwencinawalizkach.pl

Stowarzyszenie "Absolwenci na walizkach"

https://absolwencinawalizkach.pl

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.

2017-03-25, godz. 20:30 (sobota)
Kraków

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. św. Filipa 23/4 w Krakowie (Archeion)