Kompetencje kluczowe w edukacji dzieci i dorosłych

 

Kompetencje kluczowe w edukacji dzieci i dorosłych

Uczestnik szkolenia dowie się:

  • Co to są kompetencje kluczowe?
  • Jakie jest ich znaczenie w edukacji formalnej?
  • Czy kompetencje kluczowe są potrzebne w edukacji dorosłych?
  • Jak wykorzystać wiedzę na temat kompetencji kluczowych w budowaniu scenariuszy zajęć?

Zapraszamy szczególnie osoby zajmujące się edukacją lub wiążące z tym obszarem swoją przyszłość zawodową.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

– materiały w wersji drukowanej;

– certyfikat ukończenia szkolenia na druku fundacji.

 
Elżbieta Makowska

Ekspert w dziedzinie technologii internetowych i zdalnego nauczania. Łączy wykształcenie pedagogiczne z ekonomicznym oraz informatycznym. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni pracownik oświatowych placówek niepublicznych, w tym akredytowanej placówki kształcenia kadry kierowniczej oświaty. Doświadczony specjalista w dziedzinie andragogiki i ewaluacji szkoleń. Wykładowca akademicki. Od 2014 roku dyrektor placówki kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS. Pasjonat jazzu, turystyki i historii kultury.

Kontakt do organizatora

Dodatkowe informacje: tel. 507932722; info@ehelios.org

Fundacja HELIOS

www.ehelios.org

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS została powołana w celu niesienia pomocy wszystkim, którzy pragną osobistego rozwoju spotykając się jednocześnie z różnymi życiowymi przeszkodami. Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności dążenia do osobistego rozwoju w różnych formach edukacji.

2018-03-12, godz. 19:00 (poniedziałek)
Wrocław

bilet bezpłatny

Miejsce wydarzenia: ul. Paulińska 4-8, Wrocław