Kluczowe oświadczenia woli w życiu prywatnym

W życiu każdej osoby prywatnej zachodzi konieczność oświadczeń woli, zawierania umów cywilnoprawnych.

Jak ustrzec się pomyłek? Czy nieznajomość prawa szkodzi?

Podczas szkolenia w ramach kolejnej edycji Nocy szkoleń dowiesz się:

  1. Jak sporządzić testament?
  2. Jak zawrzeć korzystną umowę sprzedaży?
  3. Jak zabezpieczyć swoje prawa własności intelektualnej?

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

– materiały w wersji drukowanej;

– certyfikat ukończenia szkolenia na druku fundacji.
Trener - Jacek Ciesielski

Prawnik z ponad 25-letnim doświadczeniem. Wykładowca i doradca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka ostatnich lat wspierał działania w zakresie powoływania i udzielania konsultacji prawnych dla organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Współpracował w ramach projektów i działań m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacją Niepełnosprawnych Matematyków i Informatyków, Stowarzyszeniem "Tratwa". Pomysłodawca Biura Porad Obywatelskich i Prawnych działającego w Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS od 2012 roku. Członek zarządu Fundacji. Ponadto zaangażowany w projekty obywatelskie, grupy dialogu społecznego oraz w bieżącą działalność placówki kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Fundację. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu prawa autorskiego, prawa patentowego, umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym.

Kontakt do organizatora

Elżbieta Makowska, info@ehelios.org; tel. 507932722

Fundacja HELIOS

www.ehelios.org

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS została powołana w celu niesienia pomocy wszystkim, którzy pragną osobistego rozwoju spotykając się jednocześnie z różnymi życiowymi przeszkodami. Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności dążenia do osobistego rozwoju w różnych formach edukacji.

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-03-17, godz. 18:00 (sobota)
Wrocław

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Wrocław, ul. Paulińska 6-8