KK Prowadzenie treningów umiejętności społecznych

Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (z dn. 6 lipca 2006 zmieniającym rozporządzenie z dn. 22 września 2005r.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, usługi takie mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, fizjoterapeuty, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Każda z tych osób musi posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych – umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych.

CEL SZKOLENIA:

przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Planowane terminy szkolenia

  • maj 2017 (2 edycje)
  • czerwiec 2017 (1 edycja)
  • lipiec 2017 (2 edycje)

Szczegółowe terminy, po zebraniu min 8 osobowej grupy Zainteresowanych

 

Czas trwania kursu:  16 godzin dydaktycznych

Cena: 290 zł/ od osoby

 Szczegółowe informacje udziela:

  • Dyrektor Policealnej Szkoły Socjoterapii: mgr Tadeusz Bolimowski, tel. +48 502 503 814
  • Dyrektor Policealnej Szkoły Socjoterapii ds. Kształcenia mgr Tomasz Parafiniuk, tel. +48 660 636 054Kontakt do organizatora

Sekretariat Szkoły: 94/ 343 35 70

Policealna Szkoła Socjoterapii

socjoterapia.org

2017-05-09, godz. 9:00 (wtorek)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: PSS Koszalin, 75-728 Koszalin, Modrzejewskiej 71A