Jak stworzyć sprawną organizację pozarządową i zainspirować ludzi do działania

Organizacje pozarządowe powstają dla realizacji szczytnych celów, w których zysk finansowy nie odgrywa wiodącej roli, często wręcz wymagają inwestycji własnej pracy, czasu i środków.  Jak więc zmotywować ludzi do tego, by chcieli się w nie zaangażować lub chociaż wesprzeć naszą działalność? Jak zbudować sprawną i skuteczną NGO? O tym wszystkim dowiecie się na szkoleniu, które bazuje na wieloletnich doświadczeniach pracy w trzecim sektorze, a także na wiedzy zdobytej podczas szkoleń Grassroots Leadership Academy w USA, czyli kraju, który jest wzorem dobrze rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego.
Tomasz Pułról

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie. Publicysta, Od 2011 roku pisał m.in. do gazet lokalnych np. „Kurier Słupecki” jak i ogólnopolskich tygodników np. „Wprost”, „Najwyższy Czas” oraz „Nowa Konfederacja”. Ukończył z wyróżnieniem kurs Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. W ramach Projektu Arizona odbył kurs dotyczący ekonomii, polityki i historii Stanów Zjednoczonych na Arizona State University, był także stażystą w kancelarii adwokackiej w Phoenix. Od wielu lat związany z sektorem organizacji pozarządowych, organizował lub współorganizował wiele eventów i tworzył liczne projekty ( m.in. jest jednym z pomysłodawców i twórców projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży). Były Prezes Stowarzyszenia KoLiber. Interesuje się myślą polityczną, prawną i ekonomiczną, historią i filozofią.

Kontakt do organizatora

Michał Mazurek, 504214952, michal.mazurek@koliber.org

KoLiber Poznań

https://poznan.koliber.org/

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju.

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-03-16, godz. 18:00 (piątek)
Poznań

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Medyczny, Studium Języków Obcych, Poznań, ul. Marcelińska 27