Jak skutecznie grać na giełdzie?

Na szkoleniu słuchacze poznają istotę i założenia metod analizy giełdowej, nabywają umiejętności przeprowadzenia analizy wykresów, poznają różnorodne strategie inwestycyjne wykorzystywane na rynku kapitałowym, a także nabywają umiejętności minimalizowania ryzyka inwestycyjnego.
dr Bartosz Chorkowy

Kontakt do organizatora

daniel.rodzen@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski

2018-03-14, godz. 19:00 (środa)
Opole

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, sala nr 4.