Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole

Praktyczne warsztaty z zakresu projektowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej w szkole: metody i techniki badawcze, procedury, przykłady. Proponowana grupa docelowa: studenci pedagogiki, nauczyciele i inne osoby zainteresowane.
dr Iwona Sobieraj

Autorka książki: Badania ewaluacyjne w środowisku szkoły i współautorka aplikacji internetowej wspierającej ewaluację w szkole.

Kontakt do organizatora

Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego, tel. 77 452 7054

Uniwersytet Opolski

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-03-12, godz. 18:00 (poniedziałek)
Opole

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Collegium Civitas, sala 119