Jak przeprowadzić ewaluację szkoleń metodą Kirkpatrick’a

Szkolenie z zakresu planowania i realizacji ewaluacji szkoleń na czterech poziomach: reakcja, wiedza, umiejętności rezultaty. W ramach szkolenia zostaną omówione podstawowe strategie i narzędzia stosowane w ramach każdego z poziomów.


Szkolenie potrwa 60 minut


dr Iwona Sobieraj

Adiunkt w Instytucie Socjologii UO, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, autorka licznych publikacji na temat ewaluacji w edukacji, w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych.

Kontakt do organizatora

Instytut Socjologii, e-mail: socjologia@uni.opole.pl, tel. +48 77 452 74 80

Uniwersytet Opolski

wszystkie wydarzenia organizatora

2019-03-18, godz. 18:00 (poniedziałek)
Opole

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Opolski Instytut Socjologii, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole, sala 120