GRA KRYMINALNA typu escape room „Zaginięcie prof. Anastazji Krawczyk”

Escape room na Twojej uczelni?

Nie, to cała uczelnia będzie Twoim escape roomem!

1 kod, 10 zadań i tylko 100 minut, by rozwiązać zagadkę zniknięcia sławnej prof. Anastazji Krawczyk oraz zgarnąć nagrodę!

Weź ze sobą znajomego do pary i przygotujcie się na ekscytującą przygodę, w której wcielicie się w agentów śledczych. Przesłuchanie świadka, przeszukiwanie akt osobowych, czy ukradkowe zrobienie zdjęć podejrzanym będzie jednym z Waszych zadań w tej misji.

Jeśli jesteście na nią gotowi, zapiszcie się już teraz, wybierając godzinę rozpoczęcia gry oraz podając Wasze dane.

Fabuła: prof. Anastazja Krawczyk, uznana historyk nauki, legenda Oxfordu przeszła właśnie na emeryturę. Miłość do uczelnianych sal wykładowych, a przede wszystkim studentów, nie pozwoliły jej jednak na spokojne zaszycie się w jej wiejskim domku u progu Beskidów. Wieloletnie doświadczenie zgłębiania tajników nauki i jej efektów zainspirowały ją do napisania swojej 50. książki zatytułowanej „Błędy nauki”, w którym obala znane doniesienia, podważając ich wiarygodność. Wkrótce po wydaniu książki, w środowisku uniwersyteckim zawrzało. Profesor otrzymała wiele oficjalnych listów z wyższych uczelni, które apelowały o sprostowanie jej publikacji. Krawczyk nie ugięła się pod lawiną korespondencji i z iście akademickim zacięciem wskazywała na coraz nowe odkrycia, które kazały wątpić w wiedzę o świecie, jaką aktualnie posiadamy. Nietuzinkowość postaci pani profesor była przyczynkiem do tego, by jedna z popularnych uczelni w Polsce, Wyższa Szkoła Bankowa, zaprosiła badaczkę na spotkanie wraz ze studentami. Anastazja Krawczyk chętnie przystanęła na propozycję, a podczas swojego wystąpienia miała opowiedzieć o swoich najnowszych odkryciach. Miała, ponieważ kwadrans przed swoim wystąpieniem… zniknęła. Jej telefon, dokumenty, materiały i inne rzeczy osobiste zostały w sali, jakby zaraz planowała wrócić. To, co zburzyło jednak tę wizję to kartka z napisaną w pośpiechu treścią „Nie czekajcie na mnie” pozostawiona przy walizce. Co się stało z prof. Anastazją Krawczyk? Co lub KTO stoi za jej zniknięciem? Co znajduje się w walizce i czy ma to związek z całą sprawą?

Regulamin Gry Kryminalnej  Zaginięcie Profesor Anastazji Krawczyk”

§ 1 Cel Gry Kryminalnej

Celem Gry jest dobra zabawa oraz rozwój kompetencji pożądanych na rynku pracy.

§ 2 Organizatorzy

 1. Organizatorem Gry Kryminalnej „Zaginięcie Profesor Anastazji Krawczyk” (zwanej dalej „Grą), organizowanej na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31a, która odbędzie się 17.11.2018r. jest CTDP Sp. z o.o. & Co. Sp. k. w Toruniu (zwana dalej Organizatorem).

 2. Odpowiedzialność Organizatora dotyczy przygotowania gry, prowadzenia działań promocyjnych oraz obsługa uczestników gry.

 3. Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Organizator gry nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie gry kontuzje oraz nie ubezpiecza graczy.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do gry osób pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub środków zmieniających świadomość.

 5. Każdy z uczestników jest zobowiązany do stosowania się do regulaminu WSB w Toruniu.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. W grze biorą udział drużyny 2 osobowe.

 2. Każda osoba zgłasza swoją chęc udziału w grze poprzez platformę Event on click – eventon.click

 3. Aby zgłosić swoje uczestnictwo należy pozostawić dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail. Powyższe dane mają na celu potwierdzenie udziału w grze i ewentualny kontakt w sprawie odbioru nagrody. Powyższe dane nie będą wykorzystane do innych celów.

 4. Organizator na dzień przed wydarzeniem skontaktuje się z uczestnikami w celu potwierdzenia ich obecności.

§ 4 Nagrody

1. Każda osoba biorąca udział w grze otrzyma zestaw gadżetów ufundowanych przez Organizatora.

2. Drużyna, która ukończy grę w najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 100 minut otrzyma nagrodę główną ufundowaną przez Organizatora; po 1 nagrodzenie dla każdego członka drużyny.

3. O wygranej członkowie drużyny zostaną poinformowani telefonicznie lub/i mailowo do dnia 30.11.2018

4. Odbiór nagrody będzie możliwy od 3.12.2018-31.12.2018 w każdy dzień powszedni (od pn do pt) w godz. 8.00-16.00 w Recepcji firmy CTDP przy ul. Szosa Bydgoska 60a w Toruniu. Nagrody nie odebrane we wskazanym terminie przepadają.

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CTDP Sp. z o. o. & Co. Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 60A

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać dzwoniąc pod nr. tel.: +48 56 6651817 lub wysyłając maila na adres:inspektor@ctdp.pl;
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
  w celu przeprowadzenia Gry Kryminalnej „Zaginięcie prof. Anastazji Krawczyk

 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora upoważnieni do przeprowadzenia w/w gry.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018r

 5. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektor@ctdp.pl;

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 


zarezerwuj sobie około 2 godz.


Kontakt do organizatora

Kamila Kużaj-Karaszewska, tel. 693 998 351

CTDP

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-11-15, godz. 8:30 (czwartek)
Toruń

bilet bezpłatny

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika