Excel LIGHT

Excel jest programem, który przyda się w każdej pracy. Często już podczas rekrutacji pracodawca weryfikuje umiejętności kandydata z obsługi Excela. Dzięki temu szkoleniu poradzisz sobie z Excelem zarówno podczas rekrutacji, jak i wykonywania obowiązków zawodowych.

Program szkolenia ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności z zakresu gromadzenia, przetwarzania, raportowania i prezentowania danych.

Na szkolenie przyjdź ze swoim laptopem: Microsoft Office wersja 2010 lub nowsza. Dotyczy pełnej wersji programu, a nie wersji „Lite” instalowanej domyślnie na każdym nowym laptopie, gdzie program Excel ma okrojoną funkcjonalność.

Pod formularzem znajduje się szczegółowy program.

Szczegółowy program szkolenia

 1. Wstęp
 • Przydatne skróty klawiszowe
 • Typy danych
 • Automatyczne wypełnianie danych
 1. Import i łączenie danych

Import

 • Importowanie danych z plików tekstowych (txt, csv, xml)
 • Importowanie danych z programu Access
 • Automatyczne aktualizowanie danych

Łączenie

 • Łączenie danych w obrębie arkusza roboczego
 • Łączenie danych zawartych w różnych arkuszach w obrębie skoroszytu
 • Scalanie danych z arkuszy z innych skoroszytów
 1. Edycja danych

Dane

 • Nazewnictwo komórek i zakresów komórek w skoroszycie
 • Autoformatowanie komórek i zakresów komórek
 • Ustalenie formatu pojedynczej komórki i zakresów komórek
 • Ustalenie niestandardowego formatu komórek i zakresów komórek
 • Zaawansowane opcje wklejania

Formuły arytmetyczne

 • Tworzenie formuł z użyciem odwołań do komórek i operatorów arytmetycznych (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia)
 • Rozpoznawanie i właściwa interpretacja podstawowych błędów związanych z użyciem formuł

Odwołania do komórek

 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane przy tworzeniu formuł

Stosowanie wybranych funkcji

 • Funkcje wyszukiwania
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje zagnieżdżone
 1. Raporty

Podstawowe narzędzia

 • Sumy częściowe (pośrednie)
 • Formatowanie warunkowe

Tabele przestawne

 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Obliczenia w tabeli przestawnej
 • Wygląd tabeli przestawnej
 • Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli przestawnejKontakt do organizatora

Dariusz Grochocki, mail: dariusz@absolwencinawalizkach.pl

Stowarzyszenie "Absolwenci na walizkach"

https://absolwencinawalizkach.pl

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.

2015-10-24, godz. 19:00 (sobota)
Kraków

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. św. Filipa 23/4 w Krakowie (Archeion)