Emocjonalna strefa czasowa

Termin: 12 marca 2016 roku, godz. 18:00-20:30
Lokalizacja: Szczecin, ul. Mickiewicza 64 (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Rzecz o emocjach, które zbyt mocno trzymają nas w przeszłości, ograniczają teraźniejszość i nie dają szansy dla lepszej przyszłości.

Podczas warsztatu wiedza o emocjach będzie równolegle doświadczana indywidualnie przez każdego uczestnika dzięki pracy metodą Points Of You.

Niezwykłe zetknięcie wewnętrznego świata logiki z wewnętrznym światem emocji. Bardzo kreatywnie i głęboko.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

1. Cena szkolenia zawiera udział w szkoleniu i katering. Cena nie zawiera kosztów transportu oraz zakwaterowania.

2. Nie ma możliwości rezygnacji ze szkolenia ze zwrotem wpłaconej sumy. Jest możliwość zmiany osoby uczestniczącej na inną. W tym celu należy skontaktować się z organizatorem szkolenia najpóźniej do 10 marca godz. 16:00.

3. W przypadku nieobecności uczestnika, nie przysługuje zwrot wpłaconej sumy.

4. Ewentualne materiały szkoleniowe otrzymają tylko osoby uczestniczące w szkoleniu

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia organizator zwróci uczestnikom wpłacone kwoty.

6. Uczestnik szkolenia nie jest uprawniony bez wcześniejszej pisemnej zgody organizatora szkolenia do kopiowania, rozpowszechniania, wypożyczania, dystrybucji czy innego wykorzystania materiałów szkoleniowych.

7. Zapisując się na szkolenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie “Absolwenci na walizkach” (głównego organizatora Nocy Szkoleń) oraz lokalnego partnera, organizatora szkolenia, na które się zapisujesz.
Kontakt do organizatora

Stowarzyszenie PROGRESSUM

http://progressum.org/

Stowarzyszenie Progressum tworzy organizację ludzi , kreatywnych, ambitnych, przedsiębiorczych, nieustannie rozwijających się i pełnych pasji do działania. Mocno i prężnie działa w obszarze akcji charytatywnych, inicjuje, tworzy i generuje akcje i wydarzenia o takim charakterze. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie inicjatyw przedsiębiorczych oraz działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej.

wszystkie wydarzenia organizatora

2016-03-12, godz. (sobota)
Szczecin

brak wolnych miejsc