Dziurawe kieszenie czy odpowiedzialność finansowa

Bycie odpowiedzialnym ma wiele wymiarów. Jednym z nich jest obszar finansowy. Racjonalne i dojrzałe traktowanie pieniędzy w dobie życia pełnego pokus konsumpcyjnych – jest w cenie. Warto więc spojrzeć się na to co nas otacza i zastanowić się na chwilę czy jest mi dana rzecz aż tak potrzebna. A może warto oszczędzać czy inwestować.

Weź ster w swoje ręce. Bądź odpowiedzialny. Poczuj się pewniej w świecie domowych finan-sów.

Jeśli czasem zadajesz sobie pytania:

Czy jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje finansowe?

Jak odróżnić zachciankę czy marzenia od potrzeb?

Jak mogę wspierać siebie i najbliższych w edukacji finansowej?

Czym jest dojrzałość finansowa?

To zapraszam Ciebie na warsztaty.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU:

Dowiesz się dlaczego edukacja finansowa jest tak ważna

Nauczę Cię, jak odróżnić zachciankę od potrzeby

Dowiesz się, jak działać by być odpowiedzialnym finansowo.

DLA KOGO: Warsztaty dedykowane są dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, odpo-wiedzialnością finansową, zarządzaniem budżetem domowym. Studentów, rodziców, opieku-nów, nauczycieli.

Warsztaty prowadzi: Aleksandra Ruta  – trener, project manager, przedsiębiorca, założycielka “Małe Kilometry”

Kontakt

kontakt@aleksandraruta.pl

http://www.11muz.pl/zespol/#aruta

www.malekilometry.pl

 
Aleksandra Ruta

Ekonomista-finansista, praktyk bankowiec. Właścicielka firmy Małe Kilo-metry oraz Trener Przedsiębiorczości i Odpowiedzialności Finansowej. Trener Pierwszego stopnia wg standardów MPiPS. Programy zajęć oraz warsztatów opiera o zakres mający kształtować postawy: odpowiedzialności, samodzielności, pracy zespołowej oraz przedsiębiorczości. Od 2014 współpracuje z Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym w zakresie prowadzenia wykładów z przedsiębiorczości i biznesu, gdzie przeprowadziła wykłady i warsztaty w dla blisko 1000 dzieci i rodziców w kilku miastach w Polsce. Od 2016 trener przedsiębiorczości i odpowiedzialności finansowej prowadzący szkolenia dla dzieci oraz dorosłych. Organizator wyjazdów oraz zajęć terenowych dla grupy blisko 3500 dzieci. Doświadczony Product Manager i Project Manager, Ambasador Marki Orange, prowadząca szkolenia. Doświadczenie w pracy z dziećmi jako wychowawca, opiekun na wyjazdach oraz twórca programów. Przeprowadziła projekt cyklicznych rocznych zajęć w Szkole Demokratycznej w zakresie zajęć przyrodniczych w ramach edukacji wczesnoszkolnej, w oparciu o autorskie podejście. W szkole takiej nie ma jednostek lekcyjnych, zeszytów, ławek oraz ocen. Nauka - "nienauka" odbywa się w trybie dowolnym po-przez bezpośrednie doświadczanie i naukę przez zabawę. Należy do organizacji promujących przedsiębiorczość oraz prowadzenie firm wśród kobiet. Jest autorką powieści „Wyspa Księżyca” oraz bajek dla dzieci. Jest mamą dorosłego syna i nastolatki.

Kontakt do organizatora

Monika Patkowska, Cedoz, 512026999

Cedoz Sp z o.o.

cedoz.pl

Jesteśmy praktykami biznesu. Naszym zadaniem jest przekazanie w sposób przystępny praktycznej wiedzy, która sprawdza się w biznesie. W naszej działalności skupiamy się na budowaniu rynku wysoko wykwalifikowanego i aktywnego zawodowo personelu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego. Przez 20 lat obecności na rynku, nasze szkolenia ukończyło ponad 40 tysięcy osób, w tym pracownicy z ponad 5 tysięcy firm, wydaliśmy ponad 10 tysięcy certyfikatów

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-03-15, godz. 17:00 (czwartek)
Warszawa

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Cedoz przy ul.Moniuszki 1 A w Warszawie