Dobry Kapitan to dobry Manager

“Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drzewo, przygotowali narzędzia, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem”.

Antoine de Saint-Exupery

Stres, asertywność, komunikacja, budowanie zespołu to szereg emocji,  zachowań, a także  umiejętności, z którymi każdy z nas mierzy się na co dzień . W żeglarskiej atmosferze przepłyniemy przez 4 kluczowe obszary, które będą wskazówką do osiągnięcia samorealizacji i wspierania swoich zespołów w życiu codziennym i zawodowym. Spotkanie dla każdego, mikro, małe i  średnie przedsiębiorstwa mogą dowiedzieć się również jak skorzystać z kursów m.in. motorowodnych i szkoleń z refundacją poniesionych kosztów do 80% wartości kursu.

Lata doświadczeń przy realizacji projektów szkoleniowych, w tym z  zakresu szkoleń motorowodnych  i żeglarskich w ramach Programów operacyjnych POKL, PO Ryby, czy POWER.

Działalność firmy Maritime Consulting Poland to głównie:

  • Szkolenia motorowodne i żeglarskie,
  • Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych,
  • Autoryzacja I nadawanie uprawnień instruktora żeglarstwa oraz sportów motorowodnych,
  • Egzaminy na stopnie żeglarskie oraz motorowodne.

Firma MCP, jako jedyna szkoła żeglarska certyfikowana przez SZJ ISO 9001:2015 została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych przy PARP. Dzięki temu dajemy szansę mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom skorzystać ze szkoleń żeglarskich i motorowodnych z refundacją do 80% poniesionych wydatków. Łączymy żeglarstwo z rozwojem osobistym.


Spotkanie trwa 1,5 h, sala 110 – 2E.


Kpt. Dariusz Kowalski

Przede wszystkim praktyk żeglarz, skipper, instruktor sportów wodnych i Szef firmy Maritime Consulting Poland.

Kontakt do organizatora

Agnieszka Marczak 663900312 aemarczak@gmail.com

Fundacja Rzecz Jasna

http://123concept.pl

Fundacja Rzecz Jasna działa w sferze edukacji i szkoleń. Organizuje m.in. Targi Edukacyjne Edu Day www.eduday.pl

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-03-14, godz. 18:00 (środa)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2