DLA JULKI – Charytatywnie JACKPOT

Julka ma 7,5 roki i choruje na Zespół Retta. Zespół Retta to jedna z chorób rzadkich i jest to uwarunkowane genetycznie zaburzenie rozwoju, dotyczące prawie wyłącznie dziewczynek. W miarę rozwoju zaburzenia dochodzi do stopniowego pogarszania się funkcjonowania fizycznego dziecka i pogłębiania upośledzenia umysłowego.

Nie istnieje leczenie przyczynowe zespołu Retta. Terapia polega jedynie na trudnej i długotrwałej rehabilitacji, która pozwala dziewczynkom na rozwój fizyczny i społeczny – umożliwia kontaktowanie się ze światem.

Całkowity dochód z koncertu przeznaczony zostanie na sfinansowanie kosztownej i koniecznej rehabilitacji dla Julki.
Kontakt do organizatora

Monika Dyker-Woźniak, 509 239 739

Stowarzyszenie PROGRESSUM

http://progressum.org/

Stowarzyszenie Progressum tworzy organizację ludzi , kreatywnych, ambitnych, przedsiębiorczych, nieustannie rozwijających się i pełnych pasji do działania. Mocno i prężnie działa w obszarze akcji charytatywnych, inicjuje, tworzy i generuje akcje i wydarzenia o takim charakterze. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie inicjatyw przedsiębiorczych oraz działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej.

wszystkie wydarzenia organizatora

2017-05-12, godz. 1815 (piątek)
Szczecin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Pałac Pod Globusem Pl. Orła Białego 2 sala 006