Darmowa pomoc prawna

Realizując projekt „Widzę, słyszę, czuję i reaguję – przeciw dyskryminacji kobiet w miejscu pracy” Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany pragnie zwrócić uwagę społeczeństwa na problem dyskryminacji kobiet ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wykształcenie, w sferze zawodowej. Przewidzieliśmy cykl działań, które mają przyczynić się do zwalczania dyskryminacji poprzez inicjatywy i akcje społeczne służące oddziaływaniu na opinię publiczną, mobilizowaniu ludzi do reagowania na przejawy dyskryminacji oraz zapobieganie dyskryminującym praktykom w życiu zawodowym.

Dzień i godzina ustalana indywidualnie z prawniczką.  Więcej na temat doświadczenia prawniczki przeczytasz tutaj.

Bezpłatna pomoc prawna
Kontakt do organizatora

Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany

http://reaguje.laboratoriumzmiany.org/

Opole

brak wolnych miejsc