Czas zająć się czasem!

Podczas pracy z zespołami korzystam z metodologii cyklu Kolba. W swojej pracy wykorzystuje dodatkowe narzędzia pozwalające poznać tajniki „zjadaczy” czasu i wypracować działania pozwalające na ich eliminacje w celu poprawy gospodarowania czasem prowadzącej do zwiększenia efektywności realizacji założonych celów. Podczas mini warsztatu przedstawię metodę ABC, zasadę Pareto i podzielę się swoim doświadczeniem.

CELE:

  • Poznanie metod, zasad umożliwiających planowanie, gospodarowanie czasem i ustalanie celów
  • Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i organizowania zadań
  • Poszerzenie perspektywy w zakresie efektywnego wykorzystania czasu pracy

DLA KOGO:

  • Pracownicy wszystkich szczebli
  • Gospodyni domowa
  • Uczeń
  • Każdy kto chce lepiej gospodarować swoim czasem



Anna Rączkowiak

Doświadczony menadżer z szerokim doświadczeniem w zakresie zarządzania siecią sprzedaży. zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu. Kilkanaście lat kariery zawodowej związanej z korporacją na wszystkich szczeblach struktur sprzedażowych w kilku instytucjach finansowych. Specjalista od blisko 10 lat szkolący zespoły sprzedażowe w różnych branżach. Trener/szkoleniowiec z praktyką zawodową. pasją i zamiłowaniem do pracy z ludźmi korzystający z metodologii cyklu Kolba. Przeprowadziła ok 1000 godzin szkoleń z obszaru kompetencji miękkich dla kadry zarządzającej. Dzięki wieloletniej praktyce przekazuję najlepsze metody stosowane w pracy zawodowej w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. anna.raczkowiak@gmail.com 793164546

Kontakt do organizatora

Anna Rączkowiak - anna.raczkowiak@gmail.com ; 793 164 546

Noc Szkoleń w Gorzowie Wlkp.

nocszkolen.pl

2017-03-25, godz. 18:00 (sobota)
Gorzów Wielkopolski

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie ul. Sikorskiego 107