Coachingowy Styl Zarządzania (czwartek)

Kiedy pracownicy są m.in.: zaangażowani w swoją pracę, doceniają sposób, w jaki są do niej motywowani, a ich lojalność wobec pracodawcy jest dobrowolna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że są zarządzani w stylu coachingowym. Nie dziwi więc trend panujący wśród managerów i przedsiębiorców, na zdobywanie kompetencji coachingowych, a w coraz większej liczbie organizacji, na budowanie kultury coachingowej. Przejawia się to między innymi tym, że na etapie rekrutacji bardzo mocno doceniany jest fakt posiadania kwalifikacji z obszaru profesjonalnego coachingu.

Szkolenie jest wprowadzeniem do tematu coachingowego stylu zarządzania. Po jego odbyciu uczestnicy będą potrafili:

  • wyjaśnić na czym polega taki styl zarządzania i na jakich wartościach jest oparty,
  • wymienić kompetencje jakie opanował manager, który zarządza w sposób coachingowy,
  • wyjaśnić dlaczego tzw. „skołczowanie” pracownika nie ma nic wspólnego z coachingowym stylem zarządzania.

Dla kogo to szkolenie:

  • przyszłych i obecnych managerów oraz team liderów,
  • przyszłych i obecnych przedsiębiorców,
  • pracowników działów HR,
  • osób zainteresowanych coachingiem,
  • osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych.

Szkolenie jest wersją demo 2-dniowego szkolenia #theBRIDGE, czyli na kapitańskim mostu w coachingowym stylu, podczas którego wszyscy ci, którzy już zarządzają lub dopiero będą zarządzać ludźmi, uczą się jak to robić efektywnie, etycznie i na miarę XXI wieku.


szkolenie potrwa 2 godziny


Monika Buła

Dyplomowany trener biznesu, coach z międzynarodową akredytacją International Coach Federation na poziomie ACC, autorka artykułów z dziedziny coachingu i ekspert w zakresie coachingowego stylu zarządzania. Prowadzi firmę The Bridges – Szkolenia & Coaching. Posiada 8-letnie doświadczenie managerskie, które zdobywała pracując w branży PR i organizując: konferencje, szkolenia bankiety oraz gale VIP. Projektuje i prowadzi warsztaty coachingowe oraz szkolenia (przede wszystkim z coachingowego stylu zarządzania - co traktuje jako swoją zawodową misję). Prowadzi też coaching indywidualny i grupowy (life & biznes).

Kontakt do organizatora

kontakt@absolwencinawalizkach.pl

Stowarzyszenie "Absolwenci na walizkach"

https://absolwencinawalizkach.pl

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.

2018-03-15, godz. 19:30 (czwartek)
Kraków

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 w Krakowie, I piętro