Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna – warsztaty

Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób w wieku od 12. roku życia. Gra została opracowana jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z grą – poprzez osobisty udział w rozgrywce.


Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna - warsztaty


Tomasz Ciecierski

Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej

Kontakt do organizatora

t.ciecierski@po.opole.pl

Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej

wszystkie wydarzenia organizatora

2018-03-15, godz. 17:00 (czwartek)
Opole

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76 w Opolu, bud. 5, piętro III (Muzeum Lamp Rentgenowskich)