Budowanie strategii marketingowej

Program szkolenia

 

  1. Wprowadzenie do działań marketingowych
  • Rola marketingu w małej firmie
  • Czym jest marketing
  • Podstawowe pojęcia z zakresu marketingu
  • Koncepcje marketingowe
  • Marketing mix w praktyce – 4P/4P, 7P/7C

 

  1. Budowanie strategii marketingowej
  • Analiza strategiczna – etapy
  • Identyfikacja mikro i makrootoczenia firmy
  • Określenie celów i zidentyfikowanie strategii przedsiębirostwa
  • Wdrożenie i realizacja strategii
  • Pozycjonowanie strategiczne marki
  • Misja, wizja i korzyści wiodące marki
  • Komunikaty wiodące w strategii
  • Działania wizerunkowe/ produktowe/ taktyczne/ promocyjne
  • Planowanie strategii a cykl życia marki
  • Metody kontroli efektów

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Marketing w małej firmie”, który jest współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

poznan-urzad-miasta-poznania
Katarzyna Zych

Strateg komunikacji marki, specjalista public relations, socjolog. Od ponad 8 lat związana z komunikacją marketingową oraz obszarem sprzedaży. Działa zgodnie z przekonaniem, że obecnie nie wystarczy, kiedy marki opowiadają własną historię – liczy się to, w jaki sposób działają. Jako trener, zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych oraz doradczych w obszarze komunikacji marketingowej i PR. Pracuje zarówno z markami komercyjnymi jak i podmiotami ekonomii społecznej – udowadnia, że biznes może być dobry, a to,co społeczne może być również biznesem. Pozostaje aktywna na forum mediów branżowych tworząc m.in. artykuły dla magazynu Marketer+. Bywa, że staje oko w oko nie tylko z wyzwaniami biznesu, ale również ze studentami, realizując od 5 lat jako wykładowca – praktyk zajęcia z obszaru komunikacji.

Kontakt do organizatora

Dariusz Grochocki, mail: dariusz@absolwencinawalizkach.pl

Stowarzyszenie "Absolwenci na walizkach"

https://absolwencinawalizkach.pl

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.

2017-04-24, godz. 1000 (poniedziałek)
Poznań

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, Wyd. Działalności Gosp. i Rolnictwa UMP