Bezpłatny kurs e-learningowy dla opiekunów spółdzielni uczniowskich

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie www.spoldzielnie.org.pl

RAMOWY PROGRAM

  1. Wprowadzenie do spółdzielczości uczniowskiej.

1.1. Spółdzielczość a ekonomia społeczna.

1.2. Otoczenie instytucjonalne Spółdzielni Uczniowskich.

  1. Zakładanie Spółdzielni Uczniowskiej.

2.1. Zagadnienia proceduralne.

2.2. Zagadnienia organizacyjne.

  1. Funkcjonowanie Spółdzielni Uczniowskiej.

3.1. Organizacja i działalność spółdzielni uczniowskiej.

3.2. Sklepik szkolny jako jeden z rodzajów działalności SU.

3.3. Inspiracje – przykłady dobrych praktyk.

  1. Rachunkowość Spółdzielni Uczniowskiej.

4.1. Wprowadzenie do rachunkowości Spółdzielni Uczniowskiej.

4.2. Praktyczne aspekty prowadzenia rachunkowości w SU.

  1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

5.1. Metodyka pracy z młodzieżą.

5.2. Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży.

5.3. Edukacja finansowa.

  1. Wybrane zagadnienia wspierające pracę opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej.

6.1.Kompetencje interpersonalne i społeczne opiekuna spółdzielni uczniowskiej.

6.2.Podstawy marketingu.

6.3.Teoria organizacji i zarządzania.
Kontakt do organizatora

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

spoldzielnie.org.pl

ZLSP jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze. Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finans., doradztwa, instruktażu i szkolenia.., kształcenia kadr, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych jednostek, integracji gosp. i promocji spół., funkcjonowania funduszy samopomocowych, nadawania nagród....

Kraków

brak wolnych miejsc