Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość
Szkolenie skupia się na zwiększaniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez tworzenie w nich przyjaznego środowiska pracy i
nauki. Działania mają na celu prewencję przeciwko wystąpieniu zagrożenia, jakim jest szeroko pojęty akt terroryzmu, poprzez stworzenie właściwych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia w postaci wtargnięcia osób niebezpiecznych z zewnątrz (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i standardów). Szkolenie dedykowane jest dyrektorom szkół, nauczycielom i pracownikom administracji w szkołach.Izabella Komorowska/Adrian Andrzejewski

Nasi trenerzy należą do 20 osób w Polsce, które zostały specjalnie wyszkolone do prowadzenia w/w szkolenia, zalecanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kontakt do organizatora

Katarzyna Hetman. k.hetman@universityofbusiness.eu 509355338

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu

www.ewsb.eu

EWSB dd 20 lat realizuje strategię kształcenia menedżerów otwartych na świat i przygotowanych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Daje studentom mocny fundament fachowej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego zarządzania. EWSB dąży do tego. aby stać uczelnią wielu kultur, na której warto studiować, gdzie jakość nie jest luksusem, a standardem. Chcemy kształcić przyszłych ludzi sukcesu!

2017-03-25, godz. 19:00 (sobota)
Poznań

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Europejska Wyższa Szkoła Biznesu. ul. Niedziałkowskiego 18