Bądź bezpieczna! Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych?

Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Jak unikać zagrożeń. Jak nie stać się ofiarą przemocy w domu i w pracy.

W programie szkolenia: rodzaje zagrożeń, na które narażone są kobiety (przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna),  portret psychologiczny potencjalnego napastnika, opanowanie napięcia, techniki antystresowe, negocjacje, scenariusze postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, mobbing, dyskryminacja i molestowanie w pracy.
Katarzyna Kowalska i dr Sylwester Kowalski

Katarzyna Kowalska –certyfikowany konsultant psychoterapii pozytywnej. socjolog. mediator. trener umiejętności interpersonalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu asertywności. rozwiązywania konfliktów. komunikacji interpersonalnej. zarządzania stresem w miejscu pracy oraz mobbingu. dr Sylwester Kowalski - dyrektor Polskiej Akademii Psychoterapii i Rozwoju. wykładowca akademicki. specjalista z zakresu psychologii społecznej i komunikacji. Autor serii niezwykle popularnych treningów autogennych i relaksacyjnych. Twórca narzędzi do skutecznego zwalczania stresu. Trener umiejętności interpersonalnych. Dyplomowany mediator i negocjator. Od wielu lat zajmuje się problematyką społeczną. w szczególności związaną z bezpieczeństwem kobiet i dzieci. Pomysłodawca Ogólnopolskiej Akcji Prewencyjnej "Kobieta Bezpieczna". Doświadczony trener z zakresu bezpieczeństwa osobistego

Kontakt do organizatora

Sławomir Rutkowski tel. 663 159 381

Stowarzyszenie Progressum

facebook.com/Stowarzyszenie-Progressum

Stargardzki koordynator szkoleń: Sławomir Rutkowski

2017-03-25, godz. 18 (sobota)
Stargard

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu; Park 3 Maja 2 (ZSZ nr 1). 73-110 Stargard;