Asystent Rodziny

Od 1 stycznia 2015 roku każda gmina w Polsce jest zobowiązana do zatrudnienia Asystentów Rodziny

Szkolenia Asystent Rodziny i czas trwania szkolenia

  • Szkolenie Asystent Rodziny trwa 230 godzin dydaktycznych
  • Bloki tematyczne szkolenia:

1/Skuteczna komunikacja interpersonalna w pracy Asystenta Rodziny
2/Zagadnienia prawne w pracy Asystenta Rodziny
3/Metodyka pracy Asystenta z rodziną
4/Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań Asystenta Rodziny
5/Warsztat pracy Asystenta Rodziny
6/Psychologia Rodziny
7/Podstawy psychologii rozwojowej
8/Zarządzanie budżetem domowym
9/Praca z osobami niepełnosprawnymi
10/Edukacja rozwojowa
11/Współpraca ze służbami

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

– prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,

– poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,

– mediacje i negocjacje,

– koordynacja działań służb społecznych,

– aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,

– konstruowanie dokumentacji.

 

I EDYCJA SZKOLENIA

wrzesień  –  listopad 2017

Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca 2017 r. liczy się kolejność zgłoszeń. Karta Zgłoszenia do pobrania w Sekretariacie Szkoły lub na stronie www.socjoterapia.org

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Policealnej Szkoły Socjoterapii w Koszalinie, ul Modrzejewskiej 71A
Kontakt do organizatora

Tadeusz Bolimowski, tel 94/343 35 70, 797 284 644, tadeusz.bolimowski@gmail.com

Policealna Szkoła Socjoterapii

socjoterapia.org

2017-09-15, godz. 800 (piątek)
Koszalin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Modrzejewskiej 71 A, Koszalin (budynek College Computer)