Aktualne przepisy podatkowe i przewidywane zmiany 2016

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie zaprasza na szkolenie “Aktualne przepisy podatkowe i przewidywane zmiany na 2016 rok z uwzględnieniem specyfiki podmiotów ekonomii społecznej”.

Termin: 16 listopada 2015 (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 14:00.

Miejsce zajęć: Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości oraz biur rachunkowych prowadzących księgowość fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych oraz osób zainteresowanych tą tematyką.
Celem szkolenia jest omówienie specyfiki opodatkowania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. W ramach szkolenia zostaną przedstawione zasady stosowania zwolnień w podatku dochodowego od osób prawnych stosowane przez podmioty ekonomii społecznej, z uwzględnieniem ustalania podatkowych przychodów i kosztów. W ramach szkolenia omówione zostaną też przewidywane zmiany w prawie podatkowym obowiązujące od 2016r.

Zarys programu:
– Ogólne zasady opodatkowania podmiotów ekonomii społecznej podatkiem dochodowym od osób prawnych.
– Ustalenie przychodów i kosztów w ujęciu podatkowym w ramach działalności nieodopłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
– Warunkowe zwolnienia podatkowe dla podmiotów ekonomii społecznej.
– Zasady stosowania zwolnień podatkowych. Kontrola organów podatkowym w zakresie zwolnień podatkowych.
– Zasady opodatkowania podatkiem VAT podmiotów ekonomii społecznej .
– Rozliczenie z fiskusem podatku VAT w ramach działalności nieodpłatnej odpłatnej i gospodarczej.
– Nowe przepisy w zakresie opodatkowania obowiązujące od 2016r.

Wykładowca:
Justyna Bartosiewicz – Trener, wykładowca i doradca. Jest certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego, zajmując się przede wszystkim rachunkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Miasta Katowice, w Izbie Skarbowej w Katowicach. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, następnie kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji poświęconych tematyce rachunkowej i podatkowej oraz organizacji pozarządowych i pomocy publicznej.

Zaświadczenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

Cena: 200,00 zł netto +23 % VAT

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

Warunki uczestnictwa:
– Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
– Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 listopada 2015 roku!

Szczegółowych informacji udziela:
Anita Strzebońska
Delegatura Regionalna w Krakowie
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Tel. 12/ 655-09-91
e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl
Kontakt do organizatora

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

spoldzielnie.org.pl

ZLSP jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze. Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finans., doradztwa, instruktażu i szkolenia.., kształcenia kadr, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych jednostek, integracji gosp. i promocji spół., funkcjonowania funduszy samopomocowych, nadawania nagród....

wszystkie wydarzenia organizatora

2015-11-16, godz. (poniedziałek)
Kraków

brak wolnych miejsc