ADHD – rozróżnianie objawów zaburzenia od innych niepokojących zachowań u dzieci

Jeśli zauważasz u dziecka powtarzające się objawy:
Zaburzenia koncentracji:
– wydaje się, że nie słyszy, co się do niego mówi,
– nie dokańcza rozpoczętych zadań,
– często gubi rzeczy,
– często zapomina o codziennych sprawach,
– rozpoczyna kilkanaście przedsięwzięć jednocześnie.
Impulsywność:
– odpowiada zanim usłyszy do końca pytanie,
– ma trudności z czekaniem na swoją kolej,
– przerywa innym,
– nie przewiduje następstw swojego postępowania.
Nadruchliwość:
– często macha nogami lub rękami,
– w czasie lekcji chodzi po klasie,
– wspina się, skacze, zdobywa kolejne szczyty i stale jest w ruchu,
– jest nadmiernie gadatliwy
Przyjdź na szkolenie i posłuchaj, jak pomóc dziecku i … sobie.

Warsztat obejmować będzie omówienie występowania typowych dla ADHD zachowań u dzieci oraz podobnie wyglądających objawów mogących być zwiastunem innych zaburzeń.
Uczestnicy po warsztacie będą mogli z większą świadomością zwrócić uwagę na dziecko, przez co w przypadku zaobserwowania niepokojących zachowań szybciej wdrożyć diagnostykę i terapię.
Joanna Rysz i Tamara Olszewska-Watracz

mgr inż. Tamara Olszewska- Watracz – psychopedagog. trener. szkoleniowiec. Właścicielka Gabinetu Psychopedagogicznego ADEHADEX. gdzie realizuje zajęcia psychoedukacyjne w obszarach Zespołu Hiperkinetycznego - ADHD. Zaburzeń Zachowania - ODD. CD. Hiperkinetycznych Zaburzeń Zachowania - HZZ i zaburzeń współwystępujących. warsztaty psychoterapeutyczne - dla dzieci. młodzieży i dorosłych z trudnościami psychofizycznymi. indywidualne konsultacje metodyczno- wychowawcze z zakresu porad wychowawczych. metodykę pracy rodziców z dziećmi czyli wzbogacenie „rodzicielskiego plecaczka” metod i technik wychowawczych oraz prowadzi szkolenia i warsztaty oraz spotkania informacyjne podparte praktyczną wiedzą i solidną teorią z zakresu ww. skierowana dla nauczycieli. asystentów i kuratorów rodzin. policjantów oraz studentów. Absolwentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. magister pedagogiki. psychopedagog. Jest certyfikowanym Edukatorem Międzynarodowego Programu Aflatoun. Trener i szkoleniowiec w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży z ADHD. TPD ZOR oraz w Zachodniopomorskim Ośrodku Edukacyjno- Szkoleniowym TPD w Szczecinie. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów współpracuje m.in. z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Ośrodkiem Metodycznym Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Warszawie. Ukończyła szkolenia i warsztaty edukacyjne dla psychologów i pedagogów na temat ADHD i Zaburzeń Zachowania u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Uczestniczy w konferencjach naukowo-szkoleniowych uaktualniając swoją wiedzę. Prowadzi wykłady. szkolenia oraz warsztaty psychoedukacyjne w zakresie metodyki pracy. Realizuje konsultacje metodyczno- wychowawcze z rodzinami dzieci i młodzieży z ADHD. Swoją wiedzę i doświadczenie kieruje do szerokiego grona odbiorców tj. rodziców. babć i dziadków. nauczycieli. asystentów rodzin. kuratorów sądowych. policjantów. Od lutego 2004 r Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie oraz Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom z ADHD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Od stycznia 2013 r Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży z ADHD. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zachodniopomorski Oddział Regionalny. W roku 2007 otrzymała za pracę społeczną dla dobra dzieci odznakę „Przyjaciel Dziecka”. W roku 2012 została odznaczona za działalność społeczną Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej. - Praca z ludźmi w procesie szkoleniowym to moja pasja. Dzielę się z odbiorcami nie tylko wiedzą. ale też bogatym doświadczeniem. zaś od nich samych otrzymuję informację zwrotną w postaci bogatego bagażu doświadczeń życiowych i zawodowych oraz dawkę energii. która ładuje moje akumulatory. Wyznaję zasadę. że tylko chcieć to za mało. Trzeba chcieć. aby nam się chciało. Wówczas każde szkolenie. bądź cykl szkoleń. zainicjuje w naszym życiu proces zmiany. Stawiam na rozwój każdego adepta moich szkoleń - mgr Joanna Rysz – coach. szkoleniowiec. terapeuta EEG Biofeedback. Właścicielka Gabinetu terapeutyczno-szkoleniowego FUTURA. gdzie wsparciem obejmuje dzieci i młodzież z ADHD (treningi EEG Biofeedback. coaching) oraz ich rodziny w przypadku występowania trudności wychowawczych (konsultacje. metodyka. coaching). Prowadzi szkolenia i warsztaty edukacyjne. coaching indywidualny oraz grupowy z osobami wychowującymi dzieci z ADHD oraz z pracownikami instytucji związanych z edukacją. wychowaniem dzieci. m.in. nauczycielami. asystentami rodzin. kuratorami sądowymi. policjantami. Trenerka. konsultant i coach w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży z ADHD. TPD ZOR oraz w Zachodniopomorskim Ośrodku Edukacyjno-Szkoleniowym TPD w Szczecinie. Jest członkinią Koła Pomocy Dzieciom z ADHD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. czynnie wspiera rodziny dzieci z ADHD w codziennych problemach wychowawczych. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Ekonomiki i Usług o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwami oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym w o specjalności Coaching – metody i praktyka. Posiada uprawnienia Trenera EEG Biofeedback do prowadzenia terapii EEG Biofeedback wydane przez EEG Instytut w Warszawie. Jest certyfikowanym Edukatorem Międzynarodowego Programu Aflatoun. Odbyła liczne szkolenia i warsztaty związane z rozwojem osobistym oraz z pracą z dziećmi i młodzieżą z ADHD. Uczestniczy w konferencjach naukowo-szkoleniowych uaktualniając swoją wiedzę zarówno. jako słuchacz. jak i wykładowca.

Kontakt do organizatora

Anna Wiśniewska. tel. 665 019 279

Stowarzyszenie PROGRESSUM

http://progressum.org/

Stowarzyszenie Progressum tworzy organizację ludzi , kreatywnych, ambitnych, przedsiębiorczych, nieustannie rozwijających się i pełnych pasji do działania. Mocno i prężnie działa w obszarze akcji charytatywnych, inicjuje, tworzy i generuje akcje i wydarzenia o takim charakterze. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie inicjatyw przedsiębiorczych oraz działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej.

2017-03-25, godz. 18 (sobota)
Szczecin

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. ul. Mickiewicza 64. 71-101 Szczecin