Unikalny adres strony twojego wydarzenia

Każde twoje wydarzenie będzie posiadać unikalny adres. Rozpowszechniaj go w swoich kanałach promocyjnych, aby zebrać grupę uczestników. Wszystkie twoje wydarzenia są dodatkowo widoczne na dedykowanej stronie twojej firmy. Więcej informacji w FAQ.