Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

ZLSP jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze. Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finans., doradztwa, instruktażu i szkolenia.., kształcenia kadr, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych jednostek, integracji gosp. i promocji spół., funkcjonowania funduszy samopomocowych, nadawania nagród....

126550991

spoldzielnie.org.pl

sekretariat@spoldzielnie.org.plwydarzenia posortowane są wg daty ich rozpoczęcia

szara ikona wydarzenia oznacza wydarzenie przeszłe