Od kogo otrzymam fakturę za bilet?

Wybierz inny temat FAQ Zobacz wszystko

Jeśli podczas zakupu biletu podasz dane do faktury, to za jej wystawienie odpowiedzialny jest organizator danego wydarzenia, czyli sprzedawca biletów.

Organizator wydarzenia może w swoich ustawieniach ukryć formularz “Dane do faktury” wyświetlany domyślnie podczas rejestracji na wydarzenie. Niezależnie od tego, możesz kierować do organizatora wydarzenia żądanie wystawienia faktury wg ogólnie przyjętych zasad prawnych.

.