Kod QR i weryfikacja biletu

Każdy bilet PDF ma kod QR. Skanując go dowolną aplikacją odczytasz unikalny kod przypisany do danego biletu. Ten kod składa się z przypadkowo wygenerowanych liter i cyfr, np. 5989adb11b36e.

Przykładowy bilet

Jak zweryfikować prawdziwość biletu?

1. Zeskanuj kod QR na bilecie i porównaj otrzymany wynik z kodem widocznym w panelu organizatora, w zakładce „Uczestnicy” (trzeba wejść w szczegóły danego biletu).

2. Zamiast pojedynczo wchodzić w szczegóły biletu, stwórz listę wszystkich uczestników. Dokonując eksportu uczestników w zakładce „Uczestnicy” otrzymasz plik CSV, który możesz otworzyć w Excelu, gdzie jedną z kolumn będzie „Kod QR”.

3. Jest to dość czasochłonna weryfikacja, będziemy pracować nad wdrożeniem lepszego sposobu 🙂