Jak to działa, kiedy uczestnik kupuje bilety dla więcej osób?

Uczestnik może kupić więcej biletów. We formularzu rejestracji jest tylko jedno pole na imię i nazwisko. Uczestnik może wpisać dane pozostałych osób w polu „Informacje dodatkowe”. Te informacje będą widoczne dla ciebie w mailu, który otrzymasz po rejestracji uczestnika oraz w „Panelu organizatora” – w szczegółach danego biletu. Kiedy wykonasz eksport uczestników, będzie tam m. in. kolumna „Kwota”, na podstawie której łatwo stwierdzisz, ile osób jest przypisanych do danego biletu.

Jeśli chcesz, aby uczestnicy pojedynczo zapisywali się na twoje wydarzenie, przejdź do edycji wydarzenia i włącz indywidualną rejestrację uczestników.