Formy płatności

Dostępne są 2 formy płatności za bilety: przelew bankowy oraz PayPal. Jeśli wydarzenie jest płatne trzeba ustawić przynajmniej 1 formę płatności.

Przelew bankowy: w ustawieniach wydarzenia podaj pełne dane do przelewu. Po rejestracji na wydarzenie uczestnik otrzyma wiadomość mailową wraz z tymi danymi.

PayPal: w odpowiednim polu wpisz adres e-mail przypisany do twojego konta PayPal. Jeśli wpisujesz tylko 1 adres e-mail, wpisz go w postaci, np. „jan@kowalski|100”. Liczba 100 oznacza, że 100% wpłaty uczestnika zostanie przekazanych na twoje konto PayPal.

Możesz wpisać kilka adresów e-mail dla różnych kont PayPal. Wpłata uczestnika będzie wtedy dzielona procentowo wg tego, jak to zdefiniujesz.

Na przykład, jeśli wydarzeniem jest szkolenie prowadzone przez 2 trenerów, którzy postanowili, że ze względu na różny wkład w organizację i przeprowadzenie szkolenia, podzielą się zyskiem: 70% każdej wpłaty uczestnika powędruje na konto PayPal Jana, a 30% na konto PayPal Andrzeja.

W powyższej sytuacji tak należy ustawić formę płatności PayPal:

jan@nowak.pl|70
andrzej@kowalski|30

Ważne!

  • – Suma wartości musi wynosić 100
  • – Nie wpisujemy znaku procenta (%)
  • – Każdy adres e-mail wpisz w nowym wierszu (powyższy przykład obejmuje 2 wiersze).
  • – Nie ma możliwości łączenia form płatności, np. 40% przez PayPal, a 60% przelewem bankowym.