Przejdź do opisu wydarzenia
Przejdź do formularza rejestracji
Przejdź do informacji o organizatorze
Przejdź do stopki strony

Happy Jazz Orchestra w Gdańsku

Muzopolis i Happy Jazz
Nasze koncerty to wyjątkowy czas przeznaczony na budowanie więzi emocjonalnych rodzic–dziecko. Koncerty gordonowskie zakładają współtworzenie muzycznej zabawy zarówno przez muzyków, jak i publiczność. Podczas koncertu liczą się śpiew, ruch, koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa oraz improwizacja. Zapraszamy dziecięcą publiczność od wieku 0+, dorośli bez ograniczeń…
Muzycy improwizują, wchodzą w interakcję z dziećmi, podążając za nimi, dlatego każdy koncert jest niepowtarzalny. W swobodnej atmosferze słuchamy, tańczymy, śpiewamy, bawimy się melodią i rytmem.
Nasz pierwszy w Gdańsku koncert poświęcony będzie muzyce jazzowej z Nowego Orleanu. Publiczności zaproponujemy wspólne improwizacje wokół pełnych radości i wirtuozerii tematów ze szlagierów muzyki jazzowej początków lat 20. i 30.
Jak zwykle zagrają najlepsi muzycy z miasta nad Brdą i Wisłą:-) Pokusimy się również o własne, inspirowane muzyką z przedmieść Harlemu, kompozycje wykonywane wokalnie i wokalno-instrumentalnie.
Wystąpią: M. Gawryłkiewicz – tp/J. Gawryłkiewicz – v/R. Bartoszewicz ty/M. Olesiński – bj, A. Lawrenz d.
Koncert oparty jest na teorii uczenia się muzyki Edwarda Eliasa Gordona – amerykańskiego pedagoga i jazzmana. W programie znajdą się utwory wokalne i instrumentalne w różnych stylach, tonacjach i skalach, przeplatane fragmentami czysto rytmicznymi. Co daje udział w koncercie? Uwrażliwia najmłodszych na piękno muzyki, rozwija intelektualnie, emocjonalnie i społecznie poprzez muzykę, ruch i kontakt z rówieśnikami, buduje więź emocjonalną i rozwija kreatywność.

Bilety obowiązują dla każdego!

Organizator: Fundacja Kreatywnej Edukacji, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

genialny tercet nowoorleański

Michał Hordowicz

Koncert dofinansowany przez PPH Agreko

Kontakt do organizatora

+48602466347 info@fundacjakreatywnejedukacji.org

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Fundacja prowadzi działalność koncertową, edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą, a także strażniczą i promującą formy partycypacji społecznej. Jest członkiem Lokalnej Grupy Działania “Dwie Rzeki”, Sieci NGO oraz Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

wszystkie wydarzenia organizatora

Organizator wydarzenia i sprzedawca biletów

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Forma prawna: przedsiębiorca

Adres siedziby: Kordeckiego 16/1 Bydgoszcz, Polska

Adres e-mail: jgawrylkiewicz@gmail.com

Telefon: +48602466347