Eksport uczestników wydarzenia

W panelu organizatora wykonasz eksport danych uczestników twoich wydarzeń do pliku CSV, który otworzysz np. w programie Microsoft Excel.