Czy mogę uczestnikowi wysłać przez platformę indywidualną wiadomość?

Tak. Przejdź do szczegółów danego biletu w zakładce „Uczestnicy”. Po prawej stronie napisz wiadomość z opcją „Notatka dla klienta”. W ten sposób uczestnik otrzyma mailową wiadomość.