Bilety dla uczestników

Uczestnik otrzyma swój bilet online (PDF), kiedy oznaczysz jego bilet jako zatwierdzony lub kiedy dokona płatności za bilet.

Rozpatrzmy 3 przypadki:

1. Uczestnik płaci przez PayPal

Kiedy uczestnik zapłaci za swój bilet przez PayPal, płatność dotrze do ciebie błyskawicznie, a status jego biletu zostanie oznaczony jako zatwierdzony i tym samym uczestnik otrzyma automatyczną wiadomość mailową z biletem PDF. Jest to najwygodniejsza forma płatności.

2. Uczestnik wykona tradycyjny przelew bankowy

Jeśli uczestnik wybierze przelew bankowy jako formę płatności, to kiedy zaksięgujesz jego wpłatę i zatwierdzisz jego bilet, otrzyma wiadomość z biletem PDF. Wystarczy zmienić status biletu na zatwierdzony, aby została wysłana do uczestnika automatyczna wiadomość z biletem PDF.

3. Wydarzenie bezpłatne

Jeśli wydarzenie jest bezpłatne, konieczna będzie akceptacja uczestnictwa danej osoby w wydarzeniu. Bilety PDF dostaną tylko te osoby, których statusy oznaczysz jako zatwierdzone.

Powiadomienia mailowe

Bez względu na formę płatności oraz to czy wydarzenie jest płatne czy bezpłatne, zarówno uczestnik, jak i organizator otrzymują odpowiednie powiadomienia mailowe.

Bilet papierowy czy elektroniczny?

To od ciebie zależy, czy poza wydrukowanym biletem PDF będziesz uwzględniał także bilety okazane na telefonie czy tablecie. Polecamy, aby honorować wszystkie formy okazania biletu przez uczestnika.

Kilka biletów w 1 pliku PDF

Jeśli uczestnik zapisał się jednocześnie na kilka wydarzeń, twoich lub innych organizatorów, jego PDF z biletami będzie tak skonstruowany, że na 1 stronie pliku PDF będzie tylko 1 bilet na 1 wydarzenie (zakładając, że kupującym jest tylko jedna osoba).