Skip to content
Go to footer

Month: February 2024

“Buy now, pay later” – Klarna deferred payments

22/02/2024

We have introduced a new payment method Klarna, which allows you to buy an event ticket but pay for it later. What does purchasing a ticket look like for an event participant? When using Klarna’s deferred payments, a participant does not incur any additional costs, he only pays for the ticket itself. A participant chooses the form of repayment: repayment within 30 days or division of the repayment into 3 equal installments.

Czytaj dalej

“Buy now, pay later” – Klarna deferred payments

“Kup teraz, zapłać później” – płatności odroczone Klarna

22/02/2024

Wprowadziliśmy nową metodę płatności Klarna, która pozwala użytkownikowi kupić bilet na wydarzenie, lecz zapłacić za niego później. Jak wygląda zakup biletu od strony uczestnika wydarzenia? Uczestnik korzystając z płatności odroczonych Klarna nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, płaci tylko za sam bilet. Uczestnik wybiera formę spłaty należności: spłata w ciągu 30 dni lub podział spłaty na 3 równe raty.

Czytaj dalej

“Kup teraz, zapłać później” – płatności odroczone Klarna

New payment methods popular in Western Europe

20/02/2024

Instant online payments are based on the fact that different payment methods appear dynamically on the operator’s payment page depending on the user’s location. For example, a user in Poland will see different available payment methods than a user in Western Europe. With these users in mind, we have introduced 3 new payment methods: Bancontact (popular in Belgium), iDEAL (popular in the Netherlands/Netherlands), Giropay (popular in Germany).

Czytaj dalej

New payment methods popular in Western Europe

Nowe metody płatności popularne w Europie Zachodniej

20/02/2024

Natychmiastowe płatności online polegają na tym, że na stronie płatności operatora pojawiają się dynamicznie różne metody płatności w zależności od lokalizacji użytkownika. Przykładowo, użytkownik w Polsce zobaczy inne dostępne metody płatności niż użytkownik z Europy Zachodniej. Z myślą o tych użytkownikach wprowadziliśmy 3 nowe metody płatności Bancontact (popularny w Belgii), iDEAL (popularny w Niderlandach/Holandii), Giropay (popularny w Niemczech).

Czytaj dalej

Nowe metody płatności popularne w Europie Zachodniej